Reacties Opruimkring.

"Lat lager leggen; kleine stapjes, korte opruimsessies maakt dat er een positievere beleving en meer succeservaringen ontstaan rondom opruimen en mijn vorderingen daarin."

"De uitgangspunten die gehanteerd worden (luisteren, respect, geen oordeel) geven een meerwaarde door de ruimte die je creëert voor ieder om er te mogen zijn met zijn/haar eigen verhaal."